Pogrešna e-mail adresa!
Pogrešan naziv!
Netačno upisan broj telefona!
Upišite svoju poruku!

Prodaja:
Aleksandra Mitrović - Glavni menadžer prodaje
aleksandra.m@coolklima.rs

Miloš Kamenković - Menadžer prodaje za Centralnu i Južnu Srbiju
064/5949836, milos.k@coolklima.rs

Dragan Jovanović - Menadžer prodaje za Beograd
063/7268610, dragan.j@coolklima.rs

Mile Repac - Menadžer prodaje za Novi Sad i okolinu
064/657-6850, mile.r@coolklima.rs

Bojan Doljančević - Menadžer prodaje
064/658-6769, bojan.d@coolklima.rs

Marko Mirčetić - Menadžer prodaje
066/943-6252, marko.m@coolklima.rs

Ana Varagić - Menadžer prodaje
064/820-1528, ana.v@coolklima.rs

Olivera Popov - Menadžer finansija
/, olivera.p@coolklima.rs

Stefan nikolajević - Menadžer finansija
/, stefan.n@coolklima.rs

Olga Živojnov - Operativni menadžer
064/823-6373, olgica.z@coolklima.rs

Izvršni direktor:
Gizela Radić
office@coolklima.rs

Centralni servis:
Vladan Janićijević - 061/2087-881;
centralniservis@coolklima.rs

Pravna služba:
Filip Mohora
064/800-7306; filip.m@coolklima.rs

Poslovni sekretar:
Svetlana Arežina
064-8930521;
svetlana.a@coolklima.rs

Marketing
Bojan Čejić - bojan.c@coolklima.rs

Sedište firme:
Đerdapska br. 15, 26300 Vršac

Centralni magacin
Đerdapska 15, 26300 Vršac
013/839-259

Reklamacije
013/2105-399